Błąd bazy danych

Z KNFM

Wystąpił błąd składni w zapytaniu do bazy danych. Może to oznaczać błąd w oprogramowaniu. Ostatnie, nieudane zapytanie to:
(ukryto zapytanie SQL)
wysłane przez funkcję „SqlBagOStuff::expireAll”. Baza danych zgłosiła błąd „14: unable to open database file”.